ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา กระบี่-เกาะลันตา - 3วัน2คืน
เส้นทางท่องเที่ยวกระบี่ เกาะลันตา วัดถ้ำเสือ สระมรกต (CORPORATE)
วันที่เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินกระบี่ – วัดถ้ำเสือ – หาดนพรัตน์ธารา - กิจกรรม TEAM BUILDING
DAY 2 : ทับแขก - เกาะลันตา - ชุมชนเก่าลันตา - เกาะห้า
DAY 3 : อิสระภายในที่พัก - สระมรกต - สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 12 ท่าน ราคาท่านละ 29,900 บาท / ผู้เดินทาง 24 ท่าน ราคาท่านละ 26,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาทผ่านทางออนไลน์  จองทัวร์นี้
  • 29,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 12 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 26,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 24 ท่านขึ้นไป