ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา เชียงใหม่ - 3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยวและสัมมนา เชียงใหม่ (CORPORATE)
วันที่เดินทาง : มีนาคม - กรกฏาคม 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่ - ชุมชนบ้านไร่กองขิง - กิจกรรมCSR. - เมืองเชียงใหม่
DAY 2 : เชียงใหม่ - สวนพฤกษศาสตร์ - ม่อนแจ่ม - PONGYANG JUNGLE - ถนนคนเดินวัวลาย
DAY 3 : เชียงใหม่ - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 16,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง