ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา ตาก - น้ำตกทีลอซู - 4 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยวและสัมมนา ตาก - น้ำตกทีลอซู (CORPORATE)
วันที่เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพ - ตาก
DAY 2 : ตาก - อ.อุ้มผาง – ทีลอซูริเวอร์ไซค์ – กิจกรรมล่องแก่ง – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
DAY 3 : น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ทีลอซู – หมู่บ้านปะหละทะ - หมู่บ้านกะเหรี่ยง
DAY 4 : ชมทะเลหมอกดอยหัวหมด - ตลาดริมเมย - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 25 ท่าน ราคาท่านละ 11,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง