ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา หาดใหญ่ - ปัตตานี -เบตง - 3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยวและสัมมนา หาดใหญ่ - เบตง (CORPORATE)
วันที่เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพ - สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี – วัดราษฎร์บูรณะ – สะพานแตปูซูเบตง – หอนาฬิกา – STREET ART
DAY 2 : SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - Peep Café - ถนนคนเดินเบตง
DAY 3 : วัดพุทธาธิวาส - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 15,900 บาท / ผู้เดินทาง 30 ท่าน ราคาท่านละ 13,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง