ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา ราชบุรี - 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยวและสัมมนา RATCHABURI CULTURE & RELAXING (CORPORATE)
วันที่เดินทาง : มีนาคม - กรกฏาคม 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพ - ราชบุรี – สวนเกษตรแม่ทองหยิบ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี - กิจกรรมทีมBUILDING - เมืองราชบุรี
DAY 2 : สวนผึ้ง – The Scenery Vintage Farm - Coro Feild - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 บาท / ผู้เดินทาง 30 ท่าน ราคาท่านละ 7,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง