แพ็คเกจท่องเที่ยวเกาะสมุย 13-15 เมษายน 2564 - 3วัน2คืน
เส้นทางท่องเที่ยวและสัมมนา เกาะสมุย (CORPORATE)
วันที่เดินทาง : มกราคม - เมษายน 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ - สนามบินเกาะสมุย - ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท - กิจกรรมภายในที่พัก
DAY 2 : ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท - The Jungle Club - หินตาหินยาย - พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ที่พัก
DAY 3 : ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท - สนามบินเกาะสมุย - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 6 ท่าน ราคาท่านละ 38,900 บาท / ผู้เดินทาง 18 ท่าน ราคาท่านละ 36,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 200,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 200,000 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่