ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา นครศรีธรรมราช - 3วัน2คืน
เส้นทางท่องเที่ยวและสัมมนา นครศรีธรรมราช (CORPORATE)
วันที่เดินทาง : มกราคม - เมษายน 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพ - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ - อำเภอขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา
DAY 2 : อำเภอขนอม - กิจกรรมทีมBUILDING - วัดยางใหญ่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - เมืองนครศรีธรรมราช
DAY 3 : เมืองนครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง - สะพานคีรีวง - กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 19,800 บาท / ผู้เดินทาง 30 ท่าน ราคาท่านละ 18,500 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง