ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา จันทบุรี-ระยอง - 3วัน2คืน
เส้นทางท่องเที่ยวและสัมมนา จันทบุรี - ระยอง (CORPORATE)
วันที่เดินทาง : เมษายน - กรกฏาคม 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพ - สวนละไม - วัดเขาสุกิม(กิจกรรมCSR) - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - จันทบุรี
DAY 2 : จันทบุรี - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน - จุดชมวิวเนินนางพญา - ระยอง - ทุ่งโปรงทอง - กิจกรรมทีมBUILDING - ระยอง
DAY 3 : ระยอง - สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง - ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 15,900 บาท / ผู้เดินทาง 30 ท่าน ราคาท่านละ 13,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง