ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา จันทบุรี - 3วัน2คืน
เส้นทางท่องเที่ยวและสัมมนา จันทบุรี(CORPORATE)
วันที่เดินทาง : มกราคม - เมษายน 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพ - จันทบุรี - จุดชมวิวเนินนางพญา - ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน - จันทบุรี
DAY 2 : จันทบุรี - กิจกรรมสันทนาองค์กร - กิจกรรมทีมBUILDING - งานเลี้ยงสังสรรค์
DAY 3 : จันทบุรี - วัดปากน้ำแขมหนู - ตลาด100เสาบ้านเพ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 15,900 บาท / ผู้เดินทาง 30 ท่าน ราคาท่านละ 13,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง