ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา ระนอง-ทะเลอันดามัน - 3วัน2คืน
เส้นทางท่องเที่ยวและสัมมนา ระนอง-ทะเลอันดามัน(CORPORATE)
วันที่เดินทาง : มกราคม - เมษายน 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ - สนามบินระนอง - น้ำพุร้อนรักษาวาริน - กิจกรรมภายในที่พัก
DAY 2 : ระนอง - ทัวร์ชมทะเลระยอง - ที่พัก
DAY 3 : ระยอง - พระราชวังรัตนรังสรรค์ - สนามบินระนอง - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 16,900 บาท / ผู้เดินทาง 30 ท่าน ราคาท่านละ 15,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง