ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา น่าน - 3วัน2คืน
HAPPYNESS RELAXING IN NAN (CORPORATE)
วันที่เดินทาง : มกราคม - เมษายน 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ - สนามบินน่านนคร - โฮงเจ้าฟองคำ - ERABICA COFFEE - อำเภอปัว
DAY 2 : ปัว - ชมสวนโกโก้และทำช็อคโกแลตCOCOAVALLEY - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - อำเภอเมือง - ถนนคนเดินน่าน
DAY 3 : เมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑ์สถานน่าน - นั่งรถรางชมเมือง - เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 21,900 บาท / ผู้เดินทาง 30 ท่าน ราคาท่านละ 19,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง