ตัวอย่างทัวร์นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี - 3วัน2คืน
RIM KHONG RELAXING NAKHON PHANOM - MUKDAHAN - UBON
วันที่เดินทาง : (สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้หากต้องการเดินทางส่วนตัว)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนครพนม – อนุสรณ์ประธานโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า –องค์พญาศรีสัตตนาคราช – พระธาตุเรณู – วัดพระธาตุพนม - มุกดาหาร
DAY 2 : กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า - ตลาดอินโดจีน - วัดภูมโนรมย์ - สามพันโบก - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - โขงเจียม
DAY 3 : โขงเจียม - ทอแสง คอตตอน วิลเลจ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - วัดพระธาตุหนองบัว - สนามบินอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 6 ท่าน ราคา 22,800 บาท/ท่าน (เดินทางปีใหม้่ 1-3 ม.ค . ท่านละ 25,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  4-6 ธ.ค. 2563  จองทัวร์นี้
 • 22,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 20,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 26,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  25-27 ธ.ค. 2563  จองทัวร์นี้
 • 22,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 20,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 26,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  1-3 ม.ค. 2564  จองทัวร์นี้
 • 25,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 23,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 30,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  15-17 ม.ค. 2564  จองทัวร์นี้
 • 22,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 20,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 26,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  29-31 ม.ค. 2564  จองทัวร์นี้
 • 22,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 20,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 26,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)