ทัวร์บุรีรัมย์ - 3วัน2คืน
EXCLUSIVE BURIRAM
วันที่เดินทาง : 11-13 , 18-20 ธันวาคม 2563 / 8-10 , 29-31 มกราคม 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินบุรีรัมย์ - ปราสาทหินพนมรุ้ง - วัดเขาพระอังคาร - เมืองบุรีรัมย์
DAY 2 : บุรีรัมย์ - อุทยานดอกไม้เพลาเพลิน - ศูนย์คชศึกษา Elephant World - ถนนคนเดินเซราะกราว
DAY 3 : สนามช้างอารีน่า - บุรีรัมย์ คาสเซิล - ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ - สนามบินบุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 6 ท่าน ราคา 16,800 บาท/ท่าน
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11-13 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้
  • 16,800 บาท/ท่าน ราคาทัวร์ผู้ใหญ่+หัวหน้าทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน
  •  18-20 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้
  • 16,800 บาท/ท่าน ราคาทัวร์ผู้ใหญ่+หัวหน้าทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน
  •  8-10 มกราคม 2564  จองทัวร์นี้
  • 16,800 บาท/ท่าน ราคาทัวร์ผู้ใหญ่+หัวหน้าทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน
  •  29-31 ธันวาคม 2564  จองทัวร์นี้
  • 16,800 บาท/ท่าน ราคาทัวร์ผู้ใหญ่+หัวหน้าทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน