ตัวอย่างทัวร์ปัตตานี - ยะลา - 3วัน2คืน
INSIDE BETONG
วันที่เดินทาง : (สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วัดราษฎร์บูรณะ – เบตง - หอนาฬิกา – STREET ART
DAY 2 : จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – เฉาก๊วยเบตง – Peep Café - ถนนคนเดินเบตง
DAY 3 : เช็คเอ้าท์ – วัดพุทธาธิวาส - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
ราคา : 15,900 บาท/ท่าน << รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  24-26 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้
  • 15,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
  • 17,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
  • 16,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5 ท่าน