ตัวอย่างทัวร์น่าน ปีใหม่ - 3วัน2คืน
CELEBRATE NEW YEAR 2021 RELAXING IN NAN
วันที่เดินทาง : (สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินน่านนคร - อำเภอปัว - COCOA VALLEY - ชมสวนโกโก้เวิร์คช็อปทำช๊อกโกแลต -
วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อำเภอเมือง
DAY 2 : เมืองน่าน - โฮงเจ้าฟองคำ - ERABICA COFFEE - ตึกรังษีเกษม - นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ถนนคนเดินเมืองน่าน
DAY 3 : เมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 4 ท่าน(ไม่รวมค่าอาหาร) ราคาท่านละ 27,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง