ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)-ขนอม-คีรีวง - 3วัน2คืน
INSIDE NAKHON SI THAMMARAT
วันที่เดินทาง : 4-6 ธ.ค. / 18-20 ธ.ค. 2563 / 31 ธ.ค. -2 ม.ค. 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ - อำเภอ ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา-ขนอม
DAY 2 : ขนอม – ล่องเรือชมโลมาสีชมพู – วัดยางใหญ่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
DAY 3 : เมืองนครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง – สะพานคีรีวง – จุดชมวิวหนานหินท่าหา – กรุงเทพฯ
ราคา : เดินทาง 12 ท่าน ราคา 25,900 บาท / เดินทาง 6 ท่าน ราคา 25,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  4-6 ธ.ค. 2563  จองทัวร์นี้
  • 25,900 บาท/ท่าน จำนวนผู้เดินทาง 4-5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 21,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  •  18-20 ธ.ค. 2563  จองทัวร์นี้
  • 25,900 บาท/ท่าน จำนวนผู้เดินทาง 4-5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 21,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  •  31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2564  จองทัวร์นี้
  • 30,900 บาท/ท่าน จำนวนผู้เดินทาง 4-5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 25,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)