ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)-ขนอม-คีรีวง - 3วัน2คืน
INSIDE NAKHON SI THAMMARAT
วันที่เดินทาง : 14-16 เม.ย. (หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ - อำเภอ ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา-ขนอม
DAY 2 : ขนอม – ล่องเรือชมโลมาสีชมพู – วัดยางใหญ่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
DAY 3 : เมืองนครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง – สะพานคีรีวง – จุดชมวิวหนานหินท่าหา – กรุงเทพฯ
ราคา : เดินทาง 6 ท่าน ราคา 20,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14-16 เม.ย. 2564  จองทัวร์นี้
  • 20,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
  • 19,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 24,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)