2. ทัวร์นครศรีธรรมราช - 3วัน2คืน
INSIDE NAKHON SI THAMMARAT
วันที่เดินทาง : เมษายน - กรกฎาคม 2565 (หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ - อำเภอ ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา
DAY 2 : ขนอม – สิชล – วัดยางใหญ่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
DAY 3 : เมืองนครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง – สะพานคีรีวง – จุดชมวิวหนานหินท่าหา – กรุงเทพฯ
ราคา : เดินทาง 6 ท่าน ราคา 14,500 บาท (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ชำระมัดจำ : ท่านละ 5,000 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  เมษายน - กรกฎาคม 2565  จองทัวร์นี้
  • 14,500 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • บาท/ท่าน ผู้ใหญ่