ทัวร์เชียงใหม่ - 3วัน2คืน
SONGKRAN AROUND CHIANG MAI
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง - ดอยปุย - วัดพระธาตุดอยสุเทพ
DAY 2 : เชียงใหม่ – ยอดดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ - วัดต้นแกว๋น
DAY 3 : วัดพระธาตุดอยคำ – นั่งรถรางชมเวียงกุมกาม - ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 6 ท่าน ราคา 16,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  15-17 เมษายน 2564 (ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000) บาท)  จองทัวร์นี้
  • 16,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
  • 15,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 3,000 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)