ทัวร์เชียงใหม่ - 4วัน3คืน
BEST RELAX HOLIDAY IN CHIANG MAI
วันที่เดินทาง : 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2564
(หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง - ประตูท่าแพ - ขันโตกพร้อมชมการแสดง
DAY 2 : เชียงใหม่ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดอุโมงค์ - โครงการบ้านข้างวัด
DAY 3 : เชียงใหม่ – หมู่บ้านชาวม้งดอยปุย - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ตลาดวโรรส - ถนนคนเดินวัวลาย
DAY 4 : เชียงใหม่ – สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ราคา : ผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ราคา 23,500 บาท / ผู้เดินทาง 6 ท่าน ราคา 24,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2564 (ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000) บาท)  จองทัวร์นี้
  • 23,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 24,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)