ตัวอย่างทัวร์สกลนคร - นครพนม - 3วัน2คืน
CULTURAL SAKON NAKHON -NAKHON PHANOM 3D2N
วันที่เดินทาง : (หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – จ.สกลนคร – ครามสกล – วัดป่าสุทธาวาศ - พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต - พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร - พระธาตุเชิงชุม
DAY 2 : จ.สกลนคร – วัดพระธาตุเรณู – วัดพระธาตุพนม – วัดมหาธาตุ – องค์พญาศรีสัตตนาคราช – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – จ.นครพนม
DAY 3 : จ.นครพนม – วัดพระธาตุท่าอุเทน - อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ – ตลาดศรีอัมพร อินโดจีน - สนามบินนครพนม
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 34-6 ธ.ค.,25-27 ธ.ค. 2563 ราคา 20,900 บาท / 1-3 ม.ค. 2564 ราคา 24,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  4-6 ธ.ค. 2563  จองทัวร์นี้
  • 20,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  •  25-27 ธ.ค. 2563  จองทัวร์นี้
  • 20,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  •  1-3 ม.ค. 2563  จองทัวร์นี้
  • 24,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)