ทัวร์อุดร-หนองคาย-บึงกาฬ - 4วัน3คืน
PRIVATE ABSOLUTELY NORTH E-SAN UDON THANI - NONGKHAI - BUENG KAN
วันที่เดินทาง : 14-17 เม.ย. (สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : สนามบินอุดรธานี – วัดป่าภูก้อน - หนองคาย
DAY 2 : หนองคาย – ประติมากรรมพญานาค – ล่องเรือชมพระธาตุหล้าหนอง (กลางน้ำ)– คำชะโนด - บึงกาฬ
DAY 3 : บึงกาฬ – หินสามวาฬ – ชุมชนบ้านท่าไคร้ – บึงกาฬ
DAY 4 : บึงกาฬ - อุดรธานี -พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี - พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ - สนามบินอุดรธานี - สนามบินดอนเมือง
ราคา : ผู้เดินทาง 6 ท่าน ราคาท่านละ 20,900 บาท << รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14-17 APR 2021  จองทัวร์นี้
  • 20,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 19,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 24,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)