ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์เกาะเสม็ด - 3วัน2คืน
PRIVATE EXCLUSIVE KOH SAMED
วันที่เดินทาง : หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ - เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - ดินเนอร์แบบส่วนตัว
DAY 2 : เกาะเสม็ด - อิสระทำกิจกรรมภายในรีสอร์ท - ชมพระอาทิตย์ตก
DAY 3 : เกาะเสม็ด - กรุงเทพฯ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 49,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 10,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
  • 49,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน