ตัวอย่างทัวร์ไหว้พระกรุงเทพเสริมสิริมงคล - 1วัน
ทัวร์ไหว้พระกรุงเทพ 1 วัน เสริมสิริมงคล
วันที่เดินทาง : หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง
DAY 1
เช้า : กรุงเทพฯ - วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร - ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ - ศาลเจ้าแม่กวนอิม - วัดมังกรกมลาวาส
บ่าย : วัดทิพย์วารีวิหาร - วัดสุทัศนเทพวราราม - ศาลเจ้าพ่อเสือ - ศาลหลักเมือง
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 35,500 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 5,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 35,500 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
  • 22,500 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน