โปรแกรมทัวร์พัทยา - 2วัน1คืน
PRIVATE EXCLUSIVE PATTAYA
วันที่เดินทาง : 15-16 เมษายน 2564 (หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – จังหวัดชลบุรี - เมืองพัทยา - ล่องเรือยอร์ช
DAY 2 : เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี - TIGER PARK PATTAYA - MONSTERS AQUARIUM - กรุงเทพฯ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 25,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 10,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 25,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน