ทัวร์จันทบุรี - 3วัน2คืน
BEST RELAXING NEW YEAR 2021 CHANTHABURI - RAYONG
วันที่เดินทาง : 31 ธ.ค. 2563 – 2 ม.ค. 2564
(หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – น้ำตกพลิ้ว – ชุมชนริมน้ำจันทบูร – โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี – จันทบุรี
DAY 2 : จันทบุรี- ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน- วัดปากน้ำแขมหนู - จุดชมวิวเนินนางพญา – ระยอง - ทุ่งโปรงทอง - Spa ณ ที่พัก
DAY 3 : ระยอง - สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง - ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 15,500 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 5,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 15,500 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน
  • 16,800 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน