ทัวร์จันทบุรี - 2วัน1คืน
PRIVATE CHANTHABURI ART & PHOTOGRAPHY
วันที่เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2020
(หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – น้ำตกพลิ้ว – ชุมชนริมน้ำจันทบูร – โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี
DAY 2 : วัดปากน้ำแขมหนู - ตึกแดง - อ่าวคุ้งกระเบน - จุดชมวิวเนินนางพญา - สะพานไม้บ้านหัวแหลม - กรุงเทพฯ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 15,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 5,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 18,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 12,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 9,800 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 8,500 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 8 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)