ทัวร์กรุ๊ปเล็กฟินแลนด์ ชมแสงเหนือ - 7วัน5คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM EUROPE SPAIN – PORTUGAL
วันที่เดินทาง : 27 DEC – 2 JAN / 2-8 JAN / 22-28 JAN / 12-18 FEB / 19-25 FEB /
5-11 MAR / 19-25 MAR / 3-9 APR / 12-18 APR 2021
หรือสามารถระบุวันเดินทางได้เองตามที่ท่านสะดวก
เส้นทาง : เฮลซิงกิ - เมืองปอร์โว - เมืองเคมิ - เรือตัดน้ำแข็ง - หมู่บ้านซานตาคลอส
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 169,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 169,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2-3 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 119,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 129,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)