ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า - 6วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN HOKKAIDO NEW YEAR
วันที่เดินทาง : 29 DEC - 3 JAN 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - FUJITEN SKI RESORT-ฮามานะ -เมืองนาโกย่า-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  29 DEC - 3 JAN 2021  จองทัวร์นี้
  • 75,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)