ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เกียวโต - โอซาก้า สวนสนุก UNIVERSAL - 5วัน3คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN NATURAL&THEME PARK
วันที่เดินทาง : 25-29 JUL / 11-15 AUG / 26-30 AUG / 02-06 SEP / 23-27 SEP 2563
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เกียวโต-อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ -เมืองนารา -โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 39,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)