ทัวร์กรุ๊ปเล็ก สเปน-โปรตุเกส - 10วัน7คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM EUROPE SPAIN – PORTUGAL
วันที่เดินทาง : 22-31 JUL /5-14 AUG / 19-28 AUG / 9-18 SEP / 16-25 SEP /
7-16 OCT / 21-30 OCT / 18-27 NOV / 2-11 ธันวาคม / 25 DEC – 3 JAN 2021
หรือสามารถระบุวันเดินทางได้เองตามที่ท่านสะดวก
เส้นทาง : สเปน บาร์เซโลน่า-บาเลนเซีย-ศิลปะระบำสเปน-มาดริด-เมืองโทเลโด-คอร์โดบา-เซบีย่า-โปรตุเกส-เมืองฟารู-กรุงลิสบอน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 219,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 219,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2-3 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 149,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 179,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)