ทัวร์กรุ๊ปเล็กรัสเซีย มอสโคว-เมอร์มานสค์ - 7วัน5คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM RUSSIA AURORA MURMANSK - MOSCOW
วันที่เดินทาง : 21-27 JAN / 3–9 FEB / 10-16 FEB / 25 FEB - 3 MAR 2021
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : มอสโคว-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-รถไฟใต้ดิน-ล่องเรือ DINNER-เมอร์มานสค์ - ชมแสงเหนือ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮักกี้ - เรือพลังนิวเคลียร์
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 159,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 159,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 119,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 98,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)