ทัวร์กรุ๊ปเล็กยุโรป แกรนด์อิตาลี่ โรม-มิลาน - 12วัน9คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM EUROPE GRAND ITALY ROME-MILAN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางได้เองตามที่ท่านสะดวก
เส้นทาง : เกาะคาปรี-โรม-ทัสคานี-ปิซ่า-เซงเควเทเร่-เวนิซ-มิลาน
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 239,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 239,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 169,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 199,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)