ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น เกาะคิวชู - 6วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN KYUSHU NATURAL
วันที่เดินทาง : 26-31 MAY / 03-08 JUN / 02-07 JUL / 25-30 JUL / 11-16 AUG / 26-31 AUG / 02-07 SEP / 23-28 SEP 2020
สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เกาะคิวชู-ฟุกุโอกะ -เมืองโออิตะ -หุบเขาทาคาชิโฮะ-คุมาโมโต้ -เฮ้าส์เทนบอช
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 65,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)