5.ทัวร์เกาหลี PREMIUM KOREA WINTER SEOUL SKI - 5วัน3คืน
วันที่ : 13-17 , 27-31 JAN , 3-7 , 17-21 FEB , 10-14 MAR 2021
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 0-10 องศา
ราคา : 76,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท/ท่าน
อิมเมจฮอลิเดย์ นำท่านสัมผัสความหนาวที่ดินแดนโสมขาว กับช่วงเทศกาลปีใหม่2021
ล่องเรือสู่เกาะนามิ ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากสวน สนุกกับสกีหิมะที่ Phoenix Snow Park
ตื่นตากับพระราชวังเคียงบ๊กคุง หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโพชอน ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม
พร้อมชิมอาหารพื้นเมืองเลิศรส ที่พักและการบริการระดับพรีเมี่ยม แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  13-17 JAN 2021  จองทัวร์นี้
 • 76,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 74,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 72,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  27-31 JAN 2021  จองทัวร์นี้
 • 76,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 74,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 72,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  3-7 FEB 2021  จองทัวร์นี้
 • 76,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 74,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 72,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  17-21 FEB 2021  จองทัวร์นี้
 • 76,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 74,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 72,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  10-14 MAR 2021  จองทัวร์นี้
 • 76,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 74,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 72,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)