4.ทัวร์เกาหลี PREMIUM KOREA AUTUMN BUSAN-SEOUL - 5วัน3คืน
วันที่ : 6-10 , 13-17NOV 2020
ฤดู : ใบไม้เปลี่ยนสี
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 75,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท/ท่าน
เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ เที่ยวชมไฮไลท์สำคัญ ปูซาน-โซล
กับความสวยงามในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมวัดดังปูซาน หมู่บ้านคัมชอน BIFF SQUARE
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล ชมหมู่บ้านบุกซอนฮันอก พระราชวังเคียงบ๊กกุง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซีไลฟ์
พร้อมช้อปปิ้งย่านดัง เสิร์ฟท่านด้วยเมนูอาหารสไตล์ท้องถิ่น พร้อมที่พักและบริการระดับพรีเมียม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  6-10 NOV 2020  จองทัวร์นี้
 • 75,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 73,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 69,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 89,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  13-17 NOV 2020  จองทัวร์นี้
 • 75,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 73,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 69,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 89,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)