ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์ - 6วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN HOKKAIDO LAVENDER
วันที่เดินทาง : 14- 19 JUL / 21 - 26 JUL / 28 - 2 AUG / 4 - 9 AUG 2020
สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ฮอกไกโด-ซัปโปรโร-โอตารุ-ฟุราโน่ (ชมดอกลาเวนเดอร์)
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 72,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 72,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)