ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสี - 5วัน3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SMJP2020-009
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ SMALL GROUP ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  5วัน3คืน (-)
 • ระดับทัวร์
EXCLUSIVE SMALL GROUP RPREMIUM JAPAN TOKYO AUTUMN
วันที่เดินทาง : 18 – 22 NOV / 24 – 26 NOV / 3 – 7 DEC 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ-อุโมงค์ใบเมเปิ้ล -ภูเขาทาโอะ -โอไดบ่ะ -แหล่งช้อปปิ้ง
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
 • 65,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)