ทัวร์กรุ๊ปเล็กยุโรป กรีซ-ซานโตรินี-เกาะมิโคนอส - 10วัน7คืน
SMALL GROUP PREMIUM EUROPE GRAND GREECE
วันที่เดินทาง : 1-10 JUL / 22-31 JUL /5-14 AUG / 19-28 AUG / 9-18 SEP / 16-25 SEP / 7-16 OCT / 21-30 OCT 2019
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : กรุงเอเธนส์ - เกาะมิโคนอส - เกาะซานโตรินี - หาดเปอร์ริซ่า - แหลมซูเนี่ยน - เมืองเก่าปลาก้า
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 219,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 219,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2-3 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 149,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 179,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)