ทัวร์กรุ๊ปเล็กสิงคโปร์ UNIVERSAL STUDIO - 3วัน2คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM SINGAPORE
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : น้ำพุแห่งความมั่นคง-GARDEN BY THE BAY-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ-เมอร์ไลอ้อน
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 45,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  10-12 AUG 2020  จองทัวร์นี้
  • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  •  11-13 SEP 2020  จองทัวร์นี้
  • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  •  11-13 OCT 2020  จองทัวร์นี้
  • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  •  22-24 OCT 2020  จองทัวร์นี้
  • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  •  12-14 NOV 2020  จองทัวร์นี้
  • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)