ทัวร์กรุ๊ปเล็กญี่ปุ่น โตเกียว - โอซาก้า 2 สวนสนุก - 6วัน4คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM JAPAN TOKYO-OSAKA THEME PARK
วันที่เดินทาง :8 - 13 OCT / 13 - 18 OCT / 20 - 25 OCT / 27 OCT - 1 NOV / 10 – 15 NOV / 24 – 29 NOV / 1 – 6 DEC / 8 – 13 DEC 2020
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : โตเกียว - โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบฮามานะ-นาโงย่า-โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซล
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 75,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 75,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)