ทัวร์กรุ๊ปเล็กยุโรป ฝรั่งเศส - 7วัน5คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM EUROPE GRAND FRANCE
วันที่เดินทาง : 4-10 JUL / 25-31 JUL /8-14 AUG /22-28 AUG /10-16 OCT / 19-25 OCT /10-16 NOV / 4-10 DEC / 25-31 DEC
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : จิแวร์นี – รูอ็อง - เมืองโดวิลส์ - มงต์แซงต์มิเชล -ดีนาร์ – ตูร์ - กรุงปารีส - DISNEYLAND PARIS
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 139,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 139,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2-3 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 99,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 109,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)