ตัวอย่างทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN TOKYO-OSAKA ILLUMINATION - 6วัน4คืน
วันที่ : เดือนธันวาคม
ฤดู : ใบไม้หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 0-10 องศา
ราคา : 98,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอเสนอโปรแกรมพรีเมี่ยมญี่ปุ่น โตเกียว-โอซาก้า สำหรับครอบครัว เก็บทุกไฮไลท์ สุดประทับใจ
ตะลุย 2 สวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ชมวิวหมู่บ้านน้ำใส ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว
ชมวิวทะเลสาบฮามานะโกะ เมืองนาโกย่า และชมวิวภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูหนาว บ่อน้ำโอชิโนะฮัคไค
ช้อปปิ้งแบบจุใจ สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  ตัวอย่างอัตราค่าบริการ  จองทัวร์นี้
  • 98,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 96,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 94,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 92,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 120,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)