ทัวร์กรุ๊ปเล็กยุโรป ประเทศแถบบอลติก - 7วัน5คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM EUROPE GRAND BALTICS
วันที่เดินทาง : 3-9 JUL / 24-30 JUL /7-13 AUG / 21-27 AUG / 4-10 SEP / 18-24 SEP
9-15 OCT / 23-29 OCT /6-12 NOV / 20-26 NOV / 4-10 DEC / 25-31 DEC
หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ลิทัวเนีย - เมืองวิลนีอุส - เมืองทราไก - กรุงริก้า - เอสโตเนีย - เมืองแปร์นู - กรุงทาลลินน์ - ฟินแลนด์ - เฮลซิงกิ
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 169,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 169,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2-3 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 119,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 129,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5-9 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)