ตัวอย่าง ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN TOKYO-SENDAI NEW YEAR - 6วัน4คืน
เดือน : ธันวาคม - มกราคม
ฤดู : ใบไม้หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-10 องศา
ราคา : 98,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่กับโปรแกรมพรีเมี่ยมญี่ปุ่นโตเกียว-เซนได
สัมผัสมืองมรดกโลกนิกโก้ น้ำตกเคกอน ศาลเจ้าโทโชกุ ชมหมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ ปราสาทซึรุกะ
ตื่นตาเทือกเขาซาโอะ ล่องเรือชมเกาะมัตสึ ช้อปปิ้งย่านดังอิจิบันโจ มิตซุย เอ้าท์เล็ต
สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  ตัวอย่างอัตราค่าบริการ  จองทัวร์นี้
  • 98,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 96,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 94,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 120,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)