ทัวร์กรุ๊ปเล็กนิวออสเตรเลีย เมลเบิร์น - 5วัน3คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM AUSTRALIA MELBOURNE
วันที่เดินทาง : 4-8 JUL / 25-29 JUL /8-12 AUG / 22-26 AUG / 12-16 SEP / 19-23 SEP / 10-14 OCT / 23-27 OCT / 7-11 NOV / 21-25 NOV / 5-9 DEC 2020
เส้นทาง : เมลเบิร์น เกาะฟิลิป เกรท โอเชี่ยนโรด BRIGHTON BEACH
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 69,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2-3 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 54,900 บาท/ท่าน จำนวนผู้เดินทาง 4-5 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 49,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)