ทัวร์กรุ๊ปเล็กนิวออสเตรเลีย ซิดนีย์ - 5วัน3คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP PREMIUM AUSTRALIA SYDNEY
วันที่เดินทาง : 4-8 JUL / 25-29 JUL /8-12 AUG /22-26 AUG / 12-16 SEP / 19-23 SEP /
10-14 OCT / 23-27 OCT /7-11 NOV / 21-25 NOV 2020
เส้นทาง : ซิดนีย์ - ล่องเรืออ่าซิดนีย์ - วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
ราคา : ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคา 69,900 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำผ่านออนไลน์ ท่านละ 30,000 บาท  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2-3 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 54,900 บาท/ท่าน จำนวนผู้เดินทาง 4-5 ท่าน
  • 49,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)