ตัวอย่าง ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN TOKYO-SENDAI AUTUMN - 6วัน4คืน
เดือน : ตุลาคม - พฤศจิกายน
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 98,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านท่องเที่ยวกับโปรแกรมพรีเมี่ยมญี่ปุ่นโตเกียว-เซนได
สัมผัสความงามใบไม้เปลี่ยนสีเมืองมรดกโลกนิกโก้ กระเช้าอะเคจิไดระ ศาลเจ้าโทโชกุ
ตื่นตาหมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ ชมปราสาทซึรุกะ สุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมเกาะมัตสึชิม่า
ตื่นตาหุบเขานารุโกะ กินซังออนเซน ช้อปปิ้งย่านดังอิจิบันโจ พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  ตัวอย่างอัตราค่าบริการ  จองทัวร์นี้
  • 98,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 96,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 94,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 94,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 118,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)