2.ทัวร์นิวซีแลนด์ FANTASTIC OF NEW ZEALAND NORTH&SOUTH - 9วัน7คืน
วันที่ : 4-12 JUL / 23-31 JUL /8-16 AUG
11-19 SEP / 9-17 OCT / 17-25 OCT / 7-15 NOV / 3 – 11 DEC 2563
ฤดู : JUN-AUG ฤดูหนาว / SEP-DEC ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ฤดูหนาวประมาณ 0-15 องศา / ฤดูใบไม้ผลิ 10-23 องศา
ราคา : 195,500 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านสัมผัสดินแดนที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ความงดงามได้อย่างลงตัว
ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์แบบพรีเมี่ยม โอ๊คแลนด์ เมืองหลวงแสนสวย – โรโตรัว ถ้ำหนอนเรืองแสง
เรนโบว์ สปริง ชมบ้านฮอบบิทสุดอลังการ นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมยอดเขาเม้าท์คุก
ควีนสทาวน์ เมืองแห่งการผจญภัย ขึ้นกอนโดลา เพลิดเพลินกิจกรรมผจญภัยสุดตื่นเต้น

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  4-12 JUL 2019  จองทัวร์นี้
 • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 186,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 177,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 230,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  23-31 JUL 2020  จองทัวร์นี้
 • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 186,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 177,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 230,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  8-16 AUG 2020  จองทัวร์นี้
 • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 186,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 177,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 230,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  11-19 SEP 2020  จองทัวร์นี้
 • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 186,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 177,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 230,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9-17 OCT 2020  จองทัวร์นี้
 • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 186,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 177,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 230,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  17-25 OCT 2020  จองทัวร์นี้
 • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 186,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 177,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 230,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  3-11 DEC 2020  จองทัวร์นี้
 • 195,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 186,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 169,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 177,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 230,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)