ตัวอย่างEXCLUSIVE BHUTAN SMALL GROUP - ทัวร์กรุ๊ปเล็กภูฏาน
EXCLUSIVE SMALL GROUP CULTURAL OF BHUTAN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : ทิมพู-ปูนาคา-วัดตั๊กซัง-พาโร
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 108,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  MAY - NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 55,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 52,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 50,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)