ตัวอย่าง ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN TOKYO AUTUMN - 5วัน3คืน
เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 89,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านสู่เส้นทางที่จะชวนให้คุณหลงเสน่ห์ดินแดนอาทิตย์อุทัย
ช่วงเวลาสุดพิเศษ ใบไม้เปลี่ยนสี ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ พร้อมความสะพรั่งใบไม้แดง
ที่อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ภูเขาทาคาโอะ ช้อปปิ้งแบบจุใจ โอโมเตะซันโด ฮาราจุกุ ชินจุกุ
สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  ตัวอย่างอัตราค่าบริการ  จองทัวร์นี้
  • 89,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 87,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 85,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 104,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)