ตัวอย่าง ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN TOKYO-OSAKA IN AUTUMN - 6วัน4คืน
เดือน : พฤศจิกายน
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 95,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านสู่เส้นทางที่จะชวนให้คุณหลงเสน่ห์ดินแดนอาทิตย์อุทัย กับช่วงเวลาสุดพิเศษใบไม้เปลี่ยนสี
ชมใบไม้แดงที่อุโมงค์ใบเมเปิ้ล หุบเขาโครันเค สัมผัสความงดงามซากุระที่บานพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี
เมืองโอบาระ ชมวิวหมู่บ้านน้ำใส ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งแบบจุใจ โอโมเตะซันโด ฮาราจุกุ ชินไซบาชิ
สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  ตัวอย่างอัตราค่าบริการ  จองทัวร์นี้
  • 95,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 93,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 91,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 115,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)