ตัวอย่าง ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN FLOWER TOKYO-SENDAI - 6วัน4คืน
เดือน : ตุลาคม
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 98,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสความงามทุ่งดอกไม้โคเคีย สวนฮิตาชิ ซีไซต์
ชมมรดกศาลเจ้าโทโชกุ น้ำตกเคกอน ตื่นตาหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ ชมปราสาทซึรุกะ
เพลิดเพลินกับความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมหมู่เกาะมัตสึชิม่า 1 ใน 3 จุดชมวิวที่สวยที่สุด
ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ มิตซุยเอ้าท์เล็ต เซนได สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมการบริการระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  ตัวอย่างอัตราค่าบริการ  จองทัวร์นี้
  • 98,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 96,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 94,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 92,200 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 118,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)