ตัวอย่าง ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN HOKKAIDO-HAKODATE AUTUMN - 6วัน4คืน
เดือน : ตุลาคม - พฤศจิกายน
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 93,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจฮอลิเดย์ ขอนำท่านท่องเที่ยวเหนือสุดประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโดกับช่วงเวลาสุดพิเศษใบไม้เปลี่ยนสี
ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ เพลิดเพลินกับวิวค่ำคืนที่ ภูเขาฮาโกดาเตะ ชิมอาหารทะเลสดๆกับตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานโอนุมะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาอุซุ ชมวิวทะเลสาบโทยะ ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร ชมถนนแป๊ะก๊วย
ช้อปปิ้งย่านดัง ทานุกิโคจิ สัมผัสอดีตเมืองท่าสุดโรแมนติกโอตารุ สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมบริการระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  ตัวอย่างอัตราค่าบริการ  จองทัวร์นี้
  • 93,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 91,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 87,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 111,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)